yolla

Targets. Vg1. SF - Transitions - The Way up to Heaven
Nexus Vg1. SF / Oksidasjon og reduksjon / Kjemiske reaksjoner med oksygen