yf

Tall i arbeid P. Vg1. YF
Nettopp norsk Vg2. YF
Nettopp norsk Vg1. YF