vannrett

ERGO Fysikk 2. Vg3. ST - 2. Krumlinjet bevegelse - Vannrette sirkelbaner