væskebalansen

Helsearbeiderfag. Vg2. YF - Tverrfaglige oppgaver - Tema: Væskebalanse og urin
Naturfag 2. Vg1. YF - Simuleringer