utvikling

FOKUS Samfunnsfag. SF/YF - Globale utfordringer - 19 Fattigdom og miljø - Jeffrey Sachs rett på sak
Psykologi 1 Vg2/vg3 - 7 Livsfasene
Tidslinjer 1. Vg2. SF - Tidslinje