uke 1

Psykologi 2 Vg2/vg3 - 11 Massekommunikasjon - Medienes dagsordenfunksjon
Psykologi 2 Vg2/vg3 - 11 Massekommunikasjon - Massemedienes utvikling