strålingsintensitet og temperatur

Nexus lærerressurs - Deler - 6 Universet - Bilder og illustrasjoner fra læreboka