stimuleringsnivå

Psykologi 1 Vg2/vg3 - 3 Personlighet - Nøkkelbegreper - 3 - Begrepsforklaring