snø

Nettopp norsk Vg1. YF - Tekstbanken
Grip teksten Vg1. SF - 1b Episke tekster - Spenningskurve