sammensatte

Weitblick 2. SF - Grammatik - Sammensatte verb / Samansette verb - Aufgaben
Nettopp Norsk sf vg1 lærerressurs - Meny - Bok og nett
Grip teksten Vg2. SF