samfunnsfag

Fokus. Samfunnsfag. SF/YF
FOKUS Menneske og samfunn. Vg2/Vg3. ST
FOKUS Samfunnsfag. SF/YF
FOKUS Samfunnsfag. SF/YF - Begreper
Psykologi 2 Vg2/vg3
Fokus. Samfunnsfag. SF/YF - Lydbok
Psykologi 2 Vg2/vg3 - 10 Personlig kommunikasjon
Psykologi 2 Vg2/vg3 - 11 Massekommunikasjon - Medienes dagsordenfunksjon