regneark

Matematikk R1/X. Vg2. ST - 3 Sannsynlighet - 3.1-3.3 Stokastiske variabler. Forventningsverdi. Varians og standardavvik - Regnearkoppgave A