pupper

ERGO Fysikk 1. Vg2. ST - 7. Kjernefysikk - Fisjon