prispolitikk

Tidslinjer 2. Vg3. SF - Etter 1945 - 20 På vei mot velferdsstaten - Pris og reguleringspolitikken 1945-54