presidenter

Tidslinjer 2. Vg3. SF - Etter 1945 - 16 Internasjonale konfliktlinjer - Khrusjtsjov og Kennedy (presentasjonsoppgave)