potet

FOKUS Samfunnsfag. SF/YF - Politikk og demokrati - 9 De folkevalgte