philip cumshot

FOKUS Samfunnsfag. SF/YF - Politikk og demokrati - 7 Valg, velgere, valgt