opp

Psykologi 1 Vg2/vg3 - 7 Livsfasene - Ungdomstid - 1 Ungdom lever i en boble