og

Naturfag 5 Mini. Vg1. SF / 08 Bio- og genteknologi
Grip teksten Vg2. SF - 1a Litteratur og forfattere i middelalderen og våre dager
Helsearbeiderfag. Vg2. YF - Del 2 Pasienten og brukeren
Grip teksten lærerressurs - Vg3 - Deler - Lyd og video
Matematikk 1T. Vg1. SF - 1 Tall og algebra
FOKUS Samfunnsfag. SF/YF - Kultur og samfunn - 1 Du og de andre - Det grafene forteller om kjønnsforskjeller i Skole-Norge
Tro og tanke. Vg3. SF
Tidslinjer 2. Vg3. SF - 1850 - 1914 - 6 Imperialismens tidsalder
Mediemøter 1 og 2. Vg1/Vg2/Vg3. ST/YF - Film og TV - Uttrykksformer - Filmen består av enkeltbilder
Mediemøter 1 og 2. Vg1/Vg2/Vg3. ST/YF - Film og TV - Uttrykksformer - Kamerabevegelser
Mediemøter 1 og 2. Vg1/Vg2/Vg3. ST/YF - Mediemøter 1 - Kap. 1, 2 og 3 - Kapittel 2 - Oppgaver - Denotasjon og konnotasjon
Mediemøter 1 og 2. Vg1/Vg2/Vg3. ST/YF - Mediemøter 1 - Kap. 1, 2 og 3 - Kapittel 2
Mediemøter 1 og 2. Vg1/Vg2/Vg3. ST/YF - Bilder - Uttrykksformer - Lys og farger
Mediemøter 1 og 2. Vg1/Vg2/Vg3. ST/YF - Produksjonshåndboka - Tekst, bilde, grafisk design - Fotolaben
Tid og tanke 1. Vg2. ST - Renessanse og religion - Filosofi og makt - Kirkemøtet i Trent
FOKUS Menneske og samfunn. Vg2/Vg3. ST - Massemedier
Mediemøter 1 og 2. Vg1/Vg2/Vg3. ST/YF - Søk
Tru og tanke. Vg3. SF
Nexus Vg1. SF / Naturvitenskap / Startside
Tro og tanke Lærerressurs - Deler - Vurdering og eksamen
Tidslinjer Påbygging - Lydbok
Nettopp Norsk lærerressurs - Startside
Grip teksten. Vg3. SF - 4a Debatt og planlegging 1800-tallet
Grip teksten. Vg3. SF - 3a Litteratur og kultur 1900-1950 - Med kaldt blod
Grip teksten Vg2. SF - 4a Land og språk