næringskjeder

Nexus Vg1. SF / Økologi / Næringskjeder, energistrøm og karbonets kretsløp