når

Gateways. Vg1/Vg2. YF - Spotlight USA - If I Can Stop One Heart From Breaking
FOKUS Menneske og samfunn. Vg2/Vg3. ST - Kultur