matte

Matematikk R1/X. Vg2. ST - 3 Sannsynlighet - 3.1-3.3 Stokastiske variabler. Forventningsverdi. Varians og standardavvik - Regnearkoppgave A
Matematikk 1P. Vg1. SF - 5 Økonomi - Kapitteltest
Matematikk 1T. Vg1. SF
Tall i arbeid T
Tall i arbeid P
Matematikk 1T. Vg1. SF - 1 Tall og algebra
Matematikk lærerressurs - 1P 2006 - Deler - Terminprøver
Matematikk S1. Vg2. ST - 2 Likninger og ulikheter - Kapittelforside
Matematikk lærerressurs - 1T - Deler - 5 Mer algebra
Matematikk R1/X. Vg2. ST - 5 Funksjoner 2 - Interaktiv kapitteltest
Matematikk R2. Vg3. ST - 6 Differensiallikninger - Løsninger
Tall i arbeid. Påbygging. Vg2/Vg3
Matematikk 1P. Vg1. SF - 3 Geometri - 3.6-3.7 Volum og volumenheter. Overflate av romfigurer
Matematikk S2. Vg3. ST - 2 Algebra - Kapittelforside
Matematikk 2P. Vg2. SF - 1 Tall og algebra
Matematikk 1P. Vg1. SF
Matematikk lærerressurs - Startside - Deler - GeoGebra - Manual for lærere
Tall i arbeid. Påbygging. Vg2/Vg3
Matematikk 2P. Vg2. SF - 2 Modellering - 2.1 Rette linjer og lineær vekst
Tall i arbeid P. Vg1. YF - 3 Geometri - Løsninger
Matematikk lærerressurs - Startside
Matematikk S1. Vg2. ST
Matematikk 1T. Vg1. SF - 3 Funksjoner - 3.6-3.7 Prosentvis vekst. Eksponentialfunksjoner. Potensfunksjoner