matematikk for realfag

Matematikk lærerressurs - R1
Matematikk 2P. Vg2. SF
Matematikk S1. Vg2. ST - 1 Algebra - 1.7-1.9 Logaritmer