marcus thrane

Tidslinjer PĂ„bygging - 1750 - 1914 - 10 Nasjonsbygging og demokratisering i Norge - Stortinget svarer Thranebevegelsen