mao

Tidslinjer 2. Vg3. SF - Filmklipp - Maos monsterkultus - Parade 1966