mangfold

Helse. Livsstil. Samspill. Yrke. Vg1. HS - 10. Funksjonsnivå og omgivelser