lutherske

Tro og tanke. Vg3. SF - Kristendommen - 14 Ulike kirkesamfunn - De lutherske kirkene - Læren