litteratur

Grip teksten Vg2. SF - 1a Litteratur og forfattere i middelalderen og våre dager
Nettopp norsk SF. Vg1 - Tekstbanken
Nettopp norsk. Påbygging. Vg3 - Tilleggsstoff og fordypning - Litteratur og kultur - Romantikken - Oppdrag - Nyromantikken
Nettopp norsk Påbygging - Tekstbanken
Lingua Planet Engelsk - Syntaks
Grip teksten. Vg3. SF - 3a Litteratur og kultur 1900-1950 - Med kaldt blod