l33t

Tall i arbeid P. Vg1. YF - 1 Tall og algebra - 1.6 Formler