løsninger sannsynlighet

Matematikk S1. Vg2. ST - 4 Funksjoner - Løsninger
Matematikk R1/X. Vg2. ST - 3 Sannsynlighet - Løsninger