kristen

Tro og tanke. Vg3. SF - Kristendommen - 12 Kristen etikk - Abort og fosterdiagnostikk - Abort i kristen etikk