kommunisme

Tidslinjer 2. Vg3. SF - 1914 - 1945 - 12 Kommunisme og fascisme
Tidslinjer 2. Vg3. SF - Etter 1945 - 20 På vei mot velferdsstaten - Kråkerøytalen