klemens

Tid og tanke 1. Vg2. ST - Middelalderen - Kristendommens gjennombrudd - Kristendom og paideia