kjønnsforskjeller

FOKUS Samfunnsfag. SF/YF - Kultur og samfunn - 1 Du og de andre - Det grafene forteller om kjønnsforskjeller i Skole-Norge