kap3

Mediem√łter 1 og 2. Vg1/Vg2/Vg3. ST/YF - Sammensatte tekster - Uttrykksformer - Informasjonsweb
Nexus Vg1. SF / Naturvitenskap / Startside
Matematikk 2P. Vg2. SF - 3 Statistikk - 3.1-3.2 Frekvenstabell og histogram. Kumulativ frekvens
FOKUS Samfunnsfag. SF/YF - Kultur og samfunn - 3 Norsk mangfold