kameravinkler

Mediemøter 1 og 2. Vg1/Vg2/Vg3. ST/YF - Film og TV - Uttrykksformer - Filmen består av enkeltbilder
Fokus. Samfunnsfag. SF/YF