industrielle

Tidslinjer 2. Vg3. SF - 1750-1850 - 1 Den første industrielle revolusjonen - Kapittelsammendrag
Tidslinjer 2. Vg3. SF - 1850-1914 - 5 Industrialisering og internasjonal handel - Kapittelsammendrag