hadja

FOKUS Samfunnsfag. SF/YF - Politikk og demokrati - 8 Skaff deg innflytelse