hade

FOKUS Samfunnsfag. SF/YF - Politikk og demokrati - 10 Den norske velferdsstaten
Kjemi 1. Vg2. SF
Gateways. Vg1/Vg2. YF - Vocational texts - Teknikk og industriell produksjon - Tekster fra Teknikk og industriell produksjon - Repair and Maintenance