grot

ERGO Fysikk 1. Vg2. ST - 4E Termofysikkens første lov