grøn

FOKUS Menneske og samfunn. Vg2/Vg3. ST - Massemedier