fysik

ERGO Fysikk 2. Vg3. ST - 3. Bevegelsesmengde