funksjoner

Matematikk R1/X. Vg2. ST - 5 Funksjoner 2 - Interaktiv kapitteltest
Matematikk 1T. Vg1. SF - 3 Funksjoner
Matematikk R2. Vg3. ST - 4 Funksjoner - Løsninger