fg

ERGO. Fysikk 1. Vg2. ST - 10D Elektriske sensorer