fasit

Kjemi lærerressurs - Kjemi 2 - Deler - Terminprøver / Heldagsprøver
Matematikk S1. Vg2. ST - 2 Likninger og ulikheter - Løsninger
ERGO Fysikk 1. Vg2. ST - 6D Emisjon og absorpsjon