fart

ERGO Fysikk 2. Vg3. ST - 1. Rettlinjet bevegelse - Fart