første

Tidslinjer 2. Vg3. SF - 1750-1850 - 1 Den første industrielle revolusjonen - Kapittelsammendrag