ending

Grip teksten Vg3. SF - 1b Det moderne gjennombrudd