dehnavi

Grip teksten Vg3. SF - Skriveverkstedet - Oppdrag - Del 4 - Analyse av sakprosatekster (og sammensatte tekster)