davidsen

FOKUS Menneske og samfunn. Vg2/Vg3. ST - Sosialisering
ERGO Fysikk 1. Vg2. ST - 7. Kjernefysikk - Bevaringslover
Naturfag 5. Vg1. SF - 9G Solceller